Algemeen - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud
Contactgegevens
Nederlandse Bond voor Sportschutters

Opgericht :11 maart 1957
Bankrelatie :


RABObank Valkenburg a/d Geul
IBAN: NL69RABO0133828646
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel :Reg.nr. 40186272
Secretariaat :Pastoor Sartonstraat 21
6301 DK  Valkenburg
Tel.: 043 - 601 55 33
Internet :www.nbvs.nl
Terug naar de inhoud