Voorschieten - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contactgegevens > Technische zaken
REGELING VOORSCHIETEN vanaf SEIZOEN 2016-2017

  1. Indien verenigingen onderling tot overeenstemming komen mag een wedstrijd in zijn geheel voorgeschoten worden van dinsdag t/m zondag voorafgaand aan de in het wedstrijdprogramma vastgestelde datum.
  2. Indien verenigingen onderling tot overeenstemming komen mag per wedstrijd van beide teams maximaal 1 schutter voorschieten. Dit voorschieten dient plaats te vinden in het lokaal van de niet-vragende partij.
  3. Indien verenigingen niet tot overeenstemming komen dan mag 1 schutter uit een team voorschieten onder bondscontrole. De betreffende schutter dient dan, na overleg met de tegenstander via de secretaris van zijn eigen vereniging, een afspraak te maken met Dhr. Loewie Gerards, tel 045-521 41 00, over waar wanneer en hoe laat het voorschieten plaats vind. De betreffende vereniging moet zelf voor een goed gekeurde schietlocatie zorgen. Uitgesloten is de schietlocatie van de vereniging zelf. Mocht blijken dat er geen contact is geweest met de tegenstander dan vervalt het recht om gebruik te maken van deze regeling. De betreffende schutter brengt op het afgesproken tijdstip de benodigde schietkaarten, zijn paspoort en wedstrijdformulier mee. De kosten hiervan zijn € 7,50 te voldoen voor aanvang van de serie. De tegenstander zal door de bond hierover in kennis worden gesteld. Een schutter mag per seizoen maximaal 3x van deze mogelijkheid gebruik maken. Het voorschieten dient vermeld te worden op het wedstrijdformulier. Dus ook als een compleet team voorschiet.

Copyright Nederlandse Bond Voor Sportschutters 2017
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu