Voorschieten - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud
Contactgegevens > Technische zaken
REGELING VOORSCHIETEN vanaf SEIZOEN 2018-2019

  1. Indien verenigingen onderling tot overeenstemming komen mag een wedstrijd in zijn geheel voorgeschoten worden van dinsdag t/m zondag voorafgaand aan de in het wedstrijdprogramma vastgestelde datum.
  2. Indien verenigingen onderling tot overeenstemming komen mag per wedstrijd van beide teams maximaal 1 schutter voorschieten. Dit voorschieten dient plaats te vinden in het lokaal van de niet-vragende partij.
  3. Indien verenigingen niet tot overeenstemming komen dan mag 1 schutter uit een team voorschieten onder bondscontrole. De betreffende schutter dient dan, na overleg met de tegenstander via de secretaris van zijn eigen vereniging, een afspraak te maken met Dhr. Loewie Gerards, tel 045-521 41 00 / 06 51 92 88 45, over waar wanneer en hoe laat het voorschieten plaats vind. De betreffende vereniging moet zelf voor een goed gekeurde schietlocatie zorgen. Uitgesloten is de schietlocatie van de vereniging zelf. Mocht blijken dat er geen contact is geweest met de tegenstander dan vervalt het recht om gebruik te maken van deze regeling. De betreffende schutter brengt op het afgesproken tijdstip de benodigde schietkaarten, zijn paspoort en wedstrijdformulier mee. De kosten hiervan zijn € 7,50 te voldoen voor aanvang van de serie. De tegenstander zal door de bond hierover in kennis worden gesteld. Een schutter mag per seizoen maximaal 3x van deze mogelijkheid gebruik maken. Het voorschieten dient vermeld te worden op het wedstrijdformulier. Dus ook als een compleet team voorschiet.
  4. NIEUW: Ook is het mogelijk als schutter een wedstrijd 14 dagen voor aanvang wedstrijd vóór te schieten. Dit kan als verenigingen onderling tot overeenstemming komen. Is dit niet het geval dan kan dit ook onder bondscontrole, dit onder dezelfde voorwaarden zoals vernoemd onder punt 3. Dit gebeurt op eigen risico van de schutter. Het is namelijk mogelijk dat hij door de wedstrijd hiervoor in een hoger of lager team moet uitkomen en zal dan als ongerechtigde schutter uitkomen in de wedstrijd die hij had voorgeschoten (Telt dus niet voor de wedstrijd mee, wel voor het persoonlijk gemiddelde).

Terug naar de inhoud