Bestuur - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud
Contactgegevens
BESTUUR

Voorzitter
Ad Nieling
Groesweg 2A
6451 GG  Schinveld
06 53 84 36 17
Belast met organisatie voorschieten  Secretaris
Jules Bertrand
Past. Sartonstraat 21
6301 DK  Valkenburg
043 - 601 55 33
Penningmeester
Paul Ehlen
Napoleonstraat 45 B
6301 WL Valkenburg
06 20 43 94 40
2e Voorzitter
Roger Verweij
Drummenstraat 4
6363 BA Wijnandsrade
06 29 30 35 46
roger.verweij@kpnmail.nl
Beheerder website
webmaster@nbvs.nl
Tevens voorzitter Commissie
van Bijstand2e Secretaris
Jack van der Vorst
Leemkuil 9
6151 DD Munster-Geleen
046 - 452 24 71
Tevens lid technische comm.+
belast met baankeuring +
tekeningen2e Penningmeester
Petra Hellenbrand
Veldstraat 33h
6441 SP  Brunssum
06 18 15 99 81


Lid  
Chris Pobezin
Prof. Lorentzstraat 58
6431 TZ Hoensbroek
045 - 521 41 00
Tevens secretaris
ProtestcommissieLid  
Patrick Reijntjens
Tuinstraat 17
6414 TG Heerlen
045 - 850 09 16
p.c.j.reijntjens@gmail.com
Terug naar de inhoud