Bestuur - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Contactgegevens
BESTUUR

Voorzitter
Jo Quaedvlieg
Meidoornstraat 8
6444 BX Brunssum
06 12 09 99 99
jpquaedvlieg@gmail.com
Belast met organisatie voorschieten  

Secretaris
Juul Bertrand
Pastoor Sartonstraat 21
6301 DK Valkenburg
043 - 601 55 33
secretariaat@nbvs.nl
Tevens voorzitter Commissie
van Bijstand

Penningmeester
Paul Ehlen
Napoleonstraat 45 B
6301 WL Valkenburg
06 20 43 94 402e Voorzitter
Frank Vossen
Aristotelesstraat 10
6446 BA Brunssum
06 50 22 39 77
f.vossen1963@gmail.com
Tevens secretaris Protest-commissie

2e Secretaris
Roger Verweij
Drummenstraat 4
6363 BA Wijnandsrade
06 29 30 35 46
roger.verweij@kpnmail.nl
Beheerder website webmaster@nbvs.nl

2e Penningmeester
Thea van Stiphout-Hendriks
Hoofdstraat 108
6333 BL Schimmert
06 52 61 68 66
theavanstiphout@gmail.comLid  
Jack van der Vorst
Leemkuil 9
6151 DD Munster-Geleen
046 - 452 24 71
vandervorst1@hetnet.nl
Tevens lid technische comm.+
belast met baankeuring +
tekeningen
Lid  
Patrick Reijntjens
Tuinstraat 17
6414 TG Heerlen
045 - 850 09 16
p.c.j.reijntjens@gmail.comLid
Loewie Gerards
Fossielenerf 746
6413 MR Heerlen
045 - 521 41 00
l.j.gerards@online.nlCopyright Nederlandse Bond Voor Sportschutters 2017
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu