Keuring buksen - Nederlandse Bond Voor Sportschutters

Ga naar de inhoud
Contactgegevens > Technische zaken
KEURING BUKSEN

Zoals bekend moet iedere buks welke tijdens de schietaktiviteiten in onze bond gebruikt wordt, zijn voorzien van een keuringssticker.

Deze sticker geeft aan dat de buks gekeurd is door de N.B.V.S. en voldoet aan de normen welke de bond gesteld heeft.

Voor het keuren van een luchtbuks kan men terecht bij:

John van Stiphout
Hoofdstraat 108
6333 BL  Schimmert
Tel.: 06 20 16 48 80

Deze keuring is gratis. Men dient echter van te voren telefonisch een afspraak te maken.

Terug naar de inhoud